Podmínky použití

A. Platnost podmínek používání

1. Všechny naše obchodní vztahy jsou založeny na těchto podmínkách používání. Nerozpoznáváme žádné podmínky, které jsou v rozporu s našimi podmínkami použití nebo se od nich odchylují, pokud jsme výslovně písemně nesouhlasili s jejich platností.

B. Autorská práva

1. Snažíme se dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které jsme sami vytvořili, nebo používat bezlicenční grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhé zmínky!

2. Autorská práva k námi vytvořeným publikovaným materiálům (grafika, objekty, texty) (označené © www.ClipProject.info, © www.CartoonClipartFree.info nebo © www.Malseiten charge.com zůstávají výhradně nám. Tyto materiály jsou určeny pouze použití v nekomerční projekty (osobní, soukromé) rozhodně. Jakékoli další použití, zejména ukládání do databází, publikování, rozmnožování a jakákoli forma komerčního využití, jakož i zpřístupnění třetím stranám - i po částech nebo v revidované podobě - ​​bez našeho písemného souhlasu je zakázáno.

3. Při použití grafiky v internetových projektech, a aktivní odkaz nebo odkaz (poznámka pod čarou) vzniká při použití v tištěných médiích na www.malseitenkostenlos.com nebo na www.clipproject.info.

Příklad aktivního odkazu: Zdarma omalovánky

C. Odkazy a odkazy

1. Výslovně zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na design a obsah odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách na celém webu, včetně všech podstránek. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na domovské stránce a na veškerý obsah stránek, na které odkazy nebo bannery vedou.

2. (přímé odkazy) V rozsudku v. 17.07.2003. 259. 00 (Az: I ZR 96/03; tisková zpráva XNUMX/XNUMX) rozhodl, že nastavení tzv. Přímých odkazů neporušuje autorská práva propojených poskytovatelů. Rovněž bylo zamítnuto nespravedlivé využívání služeb poskytovatele nastavením přímých odkazů.

D. Ochrana údajů

1. Pokud je dána příležitost k zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), vkládání těchto údajů probíhá dobrovolně. S vašimi údaji bude nakládáno důvěrně a nebudou předány třetím stranám.

2. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informacích, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům takzvaných nevyžádaných e-mailů, kteří tento zákaz porušují.

3. Google Analytics
Pokud tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“), může váš prohlížeč uložit soubor cookie odeslaný společností Google Inc. nebo třetí stranou, který umožňuje analýzu vašeho používání této webové stránky. Takto shromážděné informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google používá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání těchto webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji uloženými společností Google. Instalaci cookies můžete zabránit. Chcete-li to provést, musíte v nastavení prohlížeče zvolit „neakceptovat soubory cookie“ (v aplikaci Internet Explorer v části „Doplňky / Možnosti internetu / Ochrana dat / Nastavení“, ve Firefoxu v části „Doplňky / Nastavení / Ochrana dat / Soubory cookie“). Rádi bychom upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Zdroj: č. 8.1. smluvních podmínek Google Analytics (na webovou stránku)

4. Google AdSense
Pokud Google Adsense, webová reklamní služba poskytovaná společností Google Inc., USA („Google“), umístí na tuto webovou stránku reklamu (textové reklamy, bannery atd.), může váš prohlížeč uložit soubor cookie odeslaný společností Google Inc. nebo třetí strana. Informace uložené v souboru cookie může společnost Google Inc. nebo třetí strany zaznamenávat, shromažďovat a vyhodnocovat. Kromě toho používá Google Adsense ke sběru informací také tzv. „WebBacons“ (malá neviditelná grafika), pomocí kterých lze zaznamenávat, shromažďovat a vyhodnocovat jednoduché akce, jako je návštěvnost webu. Informace generované souborem cookie a/nebo webovým majákem o vašem používání této webové stránky se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google používá takto získané informace k vyhodnocení vašeho chování při používání s ohledem na reklamy AdSense. Google může také předávat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty uloženými společností Google. Můžete zabránit ukládání cookies na váš pevný disk a zobrazování webových majáků. Chcete-li to provést, musíte v nastavení prohlížeče zvolit „neakceptovat soubory cookie“ (v aplikaci Internet Explorer v části „Doplňky / Možnosti internetu / Ochrana dat / Nastavení“, ve Firefoxu v části „Doplňky / Nastavení / Ochrana dat / Soubory cookie“).

Zdroj: Podmínky služby Google Adsense (na webovou stránku)

E. Odpovědnost

1. Používání této stránky probíhá z vlastní iniciativy a na vlastní riziko uživatele. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorům této webové stránky týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytovaných informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autoři jednali úmyslně nebo existuje hrubá nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo měnit, přidávat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale zastavit zveřejnění bez předchozího upozornění.

F. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

1. Toto vyloučení odpovědnosti musí být považováno za součást internetové nabídky, na kterou byla tato stránka odkazována. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, zůstává obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.


© Copyright © www.ClipartsFree.de - Zdarma omalovánky k vybarvení a vytištění